Terms of Use

Sosyopix.com sitesi taraf覺ndan sunulan hizmetlerin (bundan sonra hizmet olarak adland覺r覺lacakt覺r), Sosyopix.com taraf覺ndan sunulan 羹r羹nlerin kiiye 繹zel poster, kanvas, kartlar ve dier 羹r羹nler (bundan sonra 羹r羹n olarak adland覺r覺lacakt覺r) kullan覺m覺, hizmetten yararlananlar (bundan sonra kullan覺c覺 olarak adland覺r覺lacakt覺r) ile Abat 襤nternet Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. ti. e-ticaret (bundan sonra Abat 襤nternet Teknolojileri olarak adland覺r覺lacakt覺r) aras覺nda akdedilen ibu s繹zleme koular覺na tabidir.

Kullan覺c覺 hizmetten yararlanmakla, Abat 襤nternet Teknolojileri ile kullan覺c覺 aras覺ndaki ilikinin esaslar覺 ve gizlilik politikas覺 ile hizmet artlar覺na ilikin ibu s繹zleme h羹k羹mlerini b羹t羹n羹yle okuduunu kabul etmi say覺l覺r. Aa覺da belirtilen kullan覺m artlar覺 s繹zlemenin ayr覺lmaz bir par癟as覺d覺r. Hizmetten yararlanma, kullan覺c覺 taraf覺ndan aa覺da belirtilen kullan覺m artlar覺n覺n yerine getirilmesine bal覺d覺r.

Kullan覺c覺, hizmetten yararlanmakla aa覺da belirtilen artlar覺 okumu ve kabul etmi say覺l覺r. Aa覺da belirtilen artlar覺 kabul etmiyorsan覺z Sosyopix.com sitesini kullanmay覺n覺z.

Kullan覺c覺ya sunulan hizmete ilikin genel bilgi ile kullan覺m artlar覺n覺 i癟eren web sayfas覺 i癟erii Abat 襤nternet Teknolojileri taraf覺ndan kullan覺c覺ya haber verilmeksizin her zaman deitirilebilir. Kullan覺c覺, kullan覺ma devam ettii s羹rece bu sayfada belirtilen kullan覺m artlar覺 hakk覺nda yap覺lan her t羹rl羹 deiiklii kabul etmi say覺l覺r. Kullan覺c覺n覺n bu artlar覺 kabul羹, kullan覺c覺 ile Abat 襤nternet Teknolojileri aras覺nda akdedilen bir s繹zleme niteliindedir. Kullan覺c覺n覺n hizmetten yararlanma hakk覺, kullan覺m artlar覺na uygun hareket ettii s羹rece ge癟erli olacakt覺r.

Sipari Aamas覺

Kullan覺c覺n覺n, Abat 襤nternet Teknolojileri taraf覺ndan sunulan kiisel bask覺 hizmetini kullanabilmesi, 繹ncelikle kendi hesap bilgileri ile balanmas覺na bal覺d覺r. Kullan覺c覺 Facebook ve Instagram hesap bilgileri ile baland覺ktan sonra se癟tii 羹r羹ne, kendine ait fotoraflar覺 yerletirebilir. Kullan覺c覺 fotoraf yerletirmeyi m羹teakiben, site 羹zerinden gerekli sipari ve 繹deme bilgilerini girerek sipariini ger癟ekletirir. Kullan覺c覺 taraf覺ndan sisteme girilen sipari ve 繹deme bilgileri bask覺da kullan覺lacak resimlerle beraber dosyalan覺p Sosyopix.com altyap覺s覺na iletilir. Sipari bilgilerinin ve 羹r羹nde kullan覺lacak fotoraflar覺n tamam覺n覺n kullan覺c覺 taraf覺ndan iletilmesinden sonra, Sosyopix.com sitesi ulat覺r覺lan dosyan覺n sorunsuz ulat覺覺n覺 otomatik olarak kontrol eder. Kontrolden sonra kullan覺c覺dan kredi kart覺yla bedel tahsilat覺 ger癟ekletirilir. Bedel tahsilat覺 yap覺ld覺ktan sonra Abat 襤nternet Teknolojileri taraf覺ndan "Sosyopix - Sipariiniz al覺nd覺" eklindeki e-mail kullan覺c覺ya iletilir. E-mailin iletilmesinden sonra sipari 羹retim aamas覺na ge癟er. Abat 襤nternet Teknolojileri taraf覺ndan "Sosyopix - Sipariiniz al覺nd覺" eklindeki e-mail kullan覺c覺ya g繹nderilmeden sipari al覺nm覺 say覺lmaz. Tamamlanan siparie ilikin t羹m bilgiler 90 g羹n s羹re ile Abat 襤nternet Teknolojileri taraf覺ndan arivlenir ve s羹re sonunda silinir. Kullan覺c覺 taraf覺ndan sisteme girilen veriler kullan覺c覺n覺n a癟覺k izni al覺nmaks覺z覺n herhangi bir ekilde 羹癟羹nc羹 kiilerle payla覺lmaz.

Teslim S羹reci

Sipari edilen 羹r羹nlerin en ge癟 7-10 i g羹n羹 i癟inde kullan覺c覺ya ulat覺r覺lmas覺 ama癟lanmaktad覺r. Teslimatta herhangi bir gecikme kullan覺c覺ya siparii iptal etme ve bu nedenle herhangi bir talepte bulunma ve/veya tazminat talep etme hakk覺 vermez.
Sipari edilen 羹r羹nlerin teslimat s覺ras覺nda herhangi bir hasara uramamas覺 i癟in 羹r羹nler paketlenmi halde ta覺y覺c覺ya teslim edilir. Paketlenmi olarak ta覺y覺c覺ya teslim edilen 羹r羹nlere ta覺y覺c覺lar veya onlar覺n acenteleri taraf覺ndan verilebilecek zararlardan Abat 襤nternet Teknolojileri hi癟bir ekilde sorumlu tutulamaz.
Sipari edilen 羹r羹nler anlamal覺 kargo irketi arac覺l覺覺 ile kullan覺c覺ya ulat覺r覺l覺r.

Sorumluluklar

Abat 襤nternet Teknolojileri sipari girilen verilerde oluabilecek kay覺plar ve/veya hasarlar nedeni ile herhangi bir sorumluluk alt覺na girmez.
Sipari edilen 羹r羹n羹n bask覺 kalitesi tamamen kullan覺c覺 taraf覺ndan se癟ilen g繹r羹nt羹lerin 癟繹z羹n羹rl羹羹 ile ilgilidir.
Kullan覺c覺, fotoraflar ve d羹zenleme de dahil olmak 羹zere 羹r羹n i癟eriinin doruluunun kan覺tlanmas覺ndan tek ba覺na sorumludur. Kullan覺c覺 羹r羹n siparii verdii anda sipari i癟eriini onaylad覺覺n覺, sipariin verildii ekilde bas覺ma haz覺r olduunu kabul eder.

Telif Hakk覺

Abat 襤nternet Teknolojileri, sipari edilen 羹r羹nler ile ilgili fikri hak ihlallerinden hi癟bir ekilde sorumlu tutulamaz. Kullan覺c覺, hizmetten yararlanma s覺ras覺nda fikri haklara ilikin yasal d羹zenlemelerin ihlali durumunda bu eylemlerin yasal sonu癟lar覺ndan sadece ve tamamen kendisinin sorumlu olaca覺n覺 kabul eder.
Kullan覺c覺 sipari vermi olduu 羹r羹n 羹zerinde telif hakk覺 sahibi olduunu ve/veya telif hakk覺 sahibinin a癟覺k yaz覺l覺 onay覺n覺 ald覺覺n覺 ve/veya bu 羹r羹n sebebiyle bir fikri hak ihlali ger癟eklemeyeceini kabul ve garanti eder.
Abat 襤nternet Teknolojileri, kullan覺c覺 taraf覺ndan sipari edilen dosyalar覺n i癟eriine ve/veya doruluuna ilikin hi癟bir sorumluluk kabul etmez.
Kullan覺c覺, 羹r羹n sipariinde ve da覺t覺m覺nda T羹rk Hukukuna ve/veya 羹r羹n羹n da覺t覺laca覺 dier t羹m 羹lkelerin fikri hukuk kurallar覺na uyaca覺n覺 peinen kabul ve taahh羹t eder.

Garanti

Kullan覺c覺 羹r羹ne ilikin t羹m ikayetlerini, 羹r羹n羹n kendisine tesliminden itibaren 14 g羹n i癟inde Abat 襤nternet Teknolojilerinin internet sitesinde bildirilen telefon numaras覺na iletir.
Yap覺lan bildirim 羹zerine yap覺lan deerlendirmede kullan覺c覺 ikayeti hakl覺 g繹r羹l羹rse, Abat 襤nternet Teknolojileri kullan覺c覺ya, verilen sipariin tekrar bas覺m覺ndan ibaret olan yeni bir 羹r羹n sunar veya 羹r羹n bas覺m覺 i癟in yap覺lm覺 t羹m maliyeti keserek bedel iade eder. Se癟im hakk覺 Abat 襤nternet Teknolojilerine aittir. Bas覺m hatalar覺 d覺覺ndaki herhangi bir kullan覺m hatas覺ndan veya uygunsuz atlarda saklamadan kaynaklanan a覺nma ve y覺pranmadan Abat 襤nternet Teknolojileri sorumlu deildir.

Genel

Sosyopix.com sitesi yasak i癟erik i癟erebilecek ekilde kullan覺lamaz. Aa覺da belirtilen 繹zelliklere sahip i癟erik yasak i癟erik olarak deerlendirilir.
Yan覺lt覺c覺, pornografik, m羹stehcen, sald覺rgan, k羹癟羹k d羹羹r羹c羹, k羹f羹r vb. kapsayan i癟erik Telif haklar覺na ayk覺r覺 ve/veya hak sahibinin yaz覺l覺 izni ve bilgisi olmadan kullan覺lan i癟erik ahsiyet haklar覺na tecav羹z tekil eden i癟erik Vir羹s, bozuk dosya vb. zararl覺 kod i癟eren ve/veya hizmetin kullan覺m覺n覺 g羹癟letirmeye veya engellemeye y繹nelik i癟erik ve bilgisayar kodlar覺 Yasad覺覺 faaliyet 繹zellii ta覺yan veya yasa d覺覺 faaliyetleri tevik edici nitelikteki i癟erik Kullan覺c覺 sipari ettii 羹r羹ne ilikin t羹m telif haklar覺ndan tek ba覺na sorumludur.
Sosyopix.com sitesi, doru Facebook ve Instagram bilgileri ile balanan ve adres bilgilerini eksiksiz giren kiilerin kullan覺m覺na a癟覺kt覺r. Kullan覺c覺n覺n hizmetten yararlanmas覺, istenen t羹m bilgileri Sosyopix.com sitesine doru eksiksiz ve g羹ncel ekilde bildirmesine bal覺d覺r.
Reit olmayan kiiler Sosyopix.com sitesini sadece kredi kart覺 sahibi olan kullan覺c覺 bir erginin izni ile kullanabilirler.
Abat 襤nternet Teknolojileri ibu s繹zlemenin artlar覺na ayk覺r覺 davranma giriiminde bulunan veya bulunabilecek kiilerin Sosyopix.com sitesine ve yaz覺l覺ma eriimini engelleme hakk覺n覺 sakl覺 tutar.
Abat 襤nternet Teknolojileri, Sosyopix.com sitesinde bulunan veya herhangi bir ama癟 i癟in bu siteye sunulan materyallerin doruluu, g羹ncellii, performans覺, b羹t羹nl羹羹 veya uygunluu i癟in bir teminat veya garanti salamaz. Bu t羹r bilgi ve materyallerin belirsizlik ve hatalar i癟erebileceini kullan覺c覺 kabul eder. Bu belirsizlikler ve yanl覺l覺klar Abat 襤nternet Teknolojilerinin sorumluluu d覺覺ndad覺r. Abat 襤nternet Teknolojileri hizmetin kullan覺m覺ndan ya da kullan覺lamamas覺ndan ve Facebook veya Instagram kullan覺c覺 hesab覺n覺n bakalar覺 taraf覺ndan kullan覺lmas覺ndan kaynaklanabilecek dorudan veya dolayl覺 zararlardan sorumlu tutulamaz.
Sosyopix.com sitesinin,羹r羹nlerinin ve servislerinin i癟inde yer alan bilgi veya materyalin kullan覺m覺na ilikin t羹m risk kullan覺c覺ya aittir. Abat 襤nternet Teknolojileri bu konuda sorumluluk kabul etmez ve y羹k羹ml羹l羹k alt覺na girmez.
Hizmetin kullan覺m覺ndan doan her t羹rl羹 uyumazl覺kta 襤stanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Sosyopix Kullan覺m artlar覺

Pardon!
Error occured! Please try again.

Okay!
Oops!
Error occured! Please try again.

Cancel   Continue
Pardon!
You haven't selected photos yet.
alert_selectManyPhoto
Close
Oops!
Do you want to prepare with only QTY_SP photo(s)?
You can prepare your product with QTY_MAX photos for the same price!


Add More   Continue
Are you sure?
If you go back from this step, you may lose some of your settings and changes.
Are you sure you want to exit?
No Yes, turn back!
Oops!
I've edited my photos
I've reviewed and I approve my photos.


Not yet   Approve
Oops!
The photo will be printed with 3mm white edge line. Do not try to use small characters and difficult process.
You can write to [email protected] for help.


Okay!
Are you sure?